Gwijde van Dampierre kocht in 1286 de baronie van Petegem en herstelde de burcht. Zijn vrouw, Isabella van Namen, stichtte er een vrouwenabdij der Arme Klaren. De abdij werd op 26/12/1293 betrokken.
Gedurende 5 eeuwen bleef het klooster van Beaulieu bestaan tot bij het decreet van 1783, toen door Jozef II vele kloosterorden werden opgeheven. In 1786 werden al de gebouwen verkocht en grotendeels afgebroken.
Ondanks het bewogen verleden getuigen deze gebouwen nog van een eens zo rijke geschiedenis.De huidige eigenaar is Yvan Faveere uit Wortegem die het gastenkwartier en de ingangspoort aankocht en helemaal wil laten restaureren. Het kapelaanshuis is eigendom van de familie Libert. In de ingangspoort bevindt zich het wapenschild van Gwijde van Dampierre (Guy de Dampierre, comte de Flandre).

 

HISTORIEK
 
 
Abdij van Beaulieu 2004-05 -- Design: Webnet4u